Төлбөр

Төлбөрийн сонголт

(Та хичээлээ үргэлжлүүлэн авах бол сар бүрийн 25нд төлбөрөө жилжүүлнэ үү! Сар бүрийн 25нд шилжүүлснээр дараагийн сарын хичээлийн захиалганд орно.)

Энгийн сургалт Түргэвчилсэн сургалт Эрчимжүүсэн сургалт
сард 12 хичээл сард 22 хичээл сард 30 хичээл
7 хонот 3 удаа 7 хоногт 5 удаа өдөр бүр
1 хичээл 25минут 1 хичээл 25минут 1 хичээл 25минут
6000 иен 10340 иен 13500 иен
今すぐ支払う
今すぐ支払う
今すぐ支払う

Дансны шилжүүлгэ

Төлбөр хийх данс 1.Банк ゆうちょ銀行 /yuucho bank/ салбар 018 Дансны дугаар 5269486 M. Алтаннар 2. ゆうちょ銀行 /yuucho банк/ -аас шилжүүлэх бол 10150 52694861 М. Алтаннар Бүртгүүлсэн нэрнээс өөр нэрийн данснаас шилжүүлсэн тохиолдолд Бүртгүүлсэн нэрээ гүйлгээнийн утга дээр давхар бичиж шилжүүлнэ үү!

Онлайн төлбөр (Кредит карт / Spike)

Дээрх хөтөлбөр тус бүрийн цэнхэр төлбөр хийх товчлуур дарна уу.

Онлайн төлбөр (PayPal)

Дээрх хөтөлбөр тус бүрийн PayPal Subscribe товчлуур дарна уу.
Энэ төлбөр нь сар болгон таны PayPal данснаас автоматаар төлөгдөх болно.
Та төлбөрөө болих хүсэлтэй үедээ PayPal данс руугаа ороод худалдан авсан Subscription-аа зогсоож болно.