Сургалтын тойм

Мэргэжлийн бага ангийн багш нар монголоос зайны сургалт.

Монгол хэлний хоцрогдлыг арилгах

Бичиж, уншиж сурах

Aвиа дуудлага засах

БСШУЯ-ны СӨБ* ба 1, 2, 3 дугаар ангийн хөтөлбөр дээр тулгуурласан, гадаадад амьдарч байгаа багачууддаа тохируулан гаргасан өөрийн хөтөлбөртэй.

 

 

Бэлтгэл хичээл

/Ярих чадвар сайжруулна/

Үгийн баялаг нэмэгдэнэ.

Сонсгол, ярих чадвар сайжирна.

Дуу шүлэг, ардын үлгэр, тууж, Монгол өв соёл, ёс заншлаа танин мэднэ.

Унших, бичих

/ унших, бичих чадвар эзэмшинэ/

Цагаан толгой  заана.

Монгол үлгэр, тууж, аман зохиол, нэрт зохиолчдынхоо зохиол бүтээлтэй танилцан,  амтархан уншдаг болно.

Монголд байгаа өвөө, эмээ, найз нартаа захидал бичиж сурна.

Авиа, Дуудлага 

Дуудлага засна.

/СӨБ* Сургуулийн өмнөх боловсрол./