Хичээл авах

Анх хичээл авах.

  1. Бүртгүүлэх
  2. Skype апп-ыг компьютер дээрээ суулгаж ажиллуулах.
  3. Туршилтын 1 хичээл авах. Эсвэл шууд төлбөрийн сонголт хийж болно.
  4. Хичээл сонгох өдөр, цаг  сонгоно.
  5. Таны бүртгүүлсэн и-мэйл хаяг руу захиалга баталгаажуулж захидал ирнэ.
  6. Төлбөр хийх.

Бүртгүүлэх

Сургалтын тойм

Төлбөр

Skype апп-ыг компьютер дээрээ суулгах.