Эх хэл онлайн сургалт

Гадаадад амьдарч байгаа багачууддаа зориулан, монгол хэлний онлайн сургалтыг Эх хэл онлайн сургалт эхэлж байна. Хүүхэд тус бүрийн монгол хэлний түвшинд тохируулан ганцаарчилан заана.

Чанар

Монголоос Бага ангийн мэргэжлийн багш нар заана

Агуулга

1хичээл 25минут турш, хүүхдийн түвшинд тохируулан сонирхолтойгоор хичээллэнэ. Монгол үлгэр, тууж, зохиолуудтай танилцан, амтархан уншицгаая. Монгол өв соёл, ёс заншилтайгаа танилцана.

Уян хатан

Хичээлд хүүхэдтэйгээ хамтдаа оролцох боломжтой. • Гэрээсээ тав тухтай. • Боломжтой цагтаа. • Бие даан сурах чадвар хөгжинө.

Хөтөлбөр

БСШУЯ-ны хөтөлбөр дээр тулгуурлан, гадаадад амьдарч байгаа багачууддаа тохируулан гаргасан өөрийн хөтөлбөртэй.

Туршилт (үнэгүй)

Tүвшин тогтоох 1удаагийн хичээл 25минут

Холбоо

Скайп апп ашиглан, онлайнаар холбогдоно.

Төлбөрийн сонголт

Энгийн сургалт Түргэвчилсэн сургалт Эрчимжүүсэн сургалт
сард 12 хичээл сард 22 хичээл сард 30 хичээл
7 хонот 3 удаа 7 хоногт 5 удаа өдөр бүр
1 хичээл 25минут 1 хичээл 25минут 1 хичээл 25минут
6000 иен 10340 иен 13500 иен

Туршилтын хичээл

Хичээлдээ сууцгаая

Шинэ мэдээ

Сайн байцгаана уу? Эх хэл онлайн сургалт багачууддаа зориулаад монгол хэлний сургалт эхэлж байна.